đại lý xe tải isuzu

Xe tải ISUZU q-seriesXem tất cả

xe tải isuzu qkr230

Xe Tải ISUZU 2.3 Tấn Thùng Kín – NMR77EE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 2300 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3650 x 1895 x 1860 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 1 Tấn Thùng Kín – QKR77FE5A

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 950 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 5 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 1.4 Tấn Thùng Kín – QKR77FE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 1490 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 675/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 1.9 Tấn Thùng Kín – QKR77HE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 1990 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4380 x 1730 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 1.4 Tấn Thùng Mui Bạt – QKR77FE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 1490 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 675/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

xe tải isuzu qkr270

Xe Tải ISUZU 1.9 Tấn Thùng Kín – NMR85HE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 1950 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 1.9 Tấn Thùng Bạt – NMR85HE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 1950 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4480 x 1860 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe tải isuzu N-SeriesXem tất cả

Xe Tải Isuzu 6 Tấn Thùng Lửng – NQR75ME4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 6050 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6100 x 2090 x 550 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải Isuzu 5.5 Tấn Thùng Bạt -NQR75ME4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 5700 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: 4HK1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải Isuzu 4.2 Tấn Thùng Lửng – NPR85KE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 4200 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải Isuzu 3.5 Tấn Thùng Kín – NPR85KE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 3490 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: 4JJ1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải Isuzu 3.5 Tấn Thùng Bạt NPR85KE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: Isuzu 3.5 tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe tải isuzu F-SeriesXem tất cả

Xe Tải ISUZU 6 Tấn Thùng Kín – FRR650

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 6250 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 6.2 Tấn Thùng Bạt – FRR650

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 6250 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 6.8 Tấn Thùng Lửng

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 6250 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6600 x 2370 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 8 Tấn Thùng Kín – FVR34SE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 7600 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 8 Tấn Thùng Bạt – FVR34SE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 7600 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 8.3 Tấn Thùng Lửng – FVR34SE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 7600 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8300 x 2360 x 2270 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 14.5 Tấn Thùng Kín – FVM34WE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 14500 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Tải ISUZU 15 Tấn Thùng Bạt – FVM34TE4

Giá bán: LH 0971.222.505

Tải trọng: 14500 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe Chuyên DụngXem tất cả